บริษัท เรดซี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนผลิตและจำหน่ายสินค้า (Trade) ทางด้านส่งออกสินค้าประเภททูน่ากระป๋องเพื่อไปจำหน่ายยังต่างประเทศ (Export 100%) โดยทำการสั่งชื้อ/ผลิตสินค้าตามโรงงานผลิตทูน่าตามจังหวัดทั่ว ๆ ไป อาทิ เช่น สมุทรสาคร , ระยอง ตลอดจนถึง ประเทศเวียดนาม ดังนั้นเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นไปตามคุณลักษณะตามคำลั่งซื้อของลูกค้าแล้ว ทางบริษัทฯ จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจคุณภาพของทูน่าตั้งแต่เริ่มผลิตสินค้าตัวอย่าง ตลอดจนผลิตสินค้าจริงตามคำสั่งของลูกค้า
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรดซี (ประเทศไทย) จำกัด
94 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110