กะรนซีฟู้ด
กะรนซีฟู้ด ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร นำเข้าและส่งออกอาหารทะเล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กะรนซีฟู้ด
514 ถนนปฏัก 83100
ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100