บริษัท พิริยะกิจ ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท พิริยะกิจ ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2015 โดยประกอบธุรกิจหลักในการออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และไอทีโซลูชั่น รวมถึง application บน IOS และ Android
สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น - ค่าตอบแทนพิเศษ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิริยะกิจ ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด
1105/2 อาคารเนโกะพาร์ค ห้องซี 7 ถ.ประชาพัฒนา
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520