บริษัท กอเงินคอลเลคชั่นจำกัด
บริษัท กอเงินคอลเลคชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน เป็นส่วนหนึ่งของเครื่อข่ายบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ AYCAL/SCB/UOB/CIMB/KIATNAKIN/KTB , ที่ได้รับมอบอำนวจดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน และให้บริการด้านกฎหมาย บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลที่ดีละดำเนิ่นธุรกิจด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเป้าหมายการทำงานที่สัมฤทธิผลในทุกกลุ่มธุรกิจ
สวัสดิการ
ประกันสังคม /เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กอเงินคอลเลคชั่นจำกัด
101 ซอยรามคำแหง 34 (หมู่บ้านเกศรี) ถนนรามคำแหง
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.kornguen.com
วิธีการเดินทาง
รถเมย์ สาย 92 / สาย 137