บริษัท พีเค.ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบ เครื่องจักรสำหรับการผลิตแบบอัตโนมัติ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเค.ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด
423/1 ม.3
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210