บริษัท รุ่งเรืองพาณิชย์ ค้าข้าว จำกัด
ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้าค้าข้าวให้กับโรงสีและกลุ่มเกษตรกร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งเรืองพาณิชย์ ค้าข้าว จำกัด
561-565 ชั้นที่ 4 ถนนเยาวราช
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
event langing page