ด้วยอุดมการณ์ และ ความตั้งใจ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาบุคคลากรบุคคลให้มีความรู้ เพราะเรามีความเขื่อว่า จะพัฒนาประเทศ พัฒนาองค์กร เริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท Beyond Training จึงมีความมุ่งมั่น ที่จะให้บริการทางความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคล ที่เป็นพนักงาน บริษัท และ ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง (Self Investment) เราให้บริการที่หลากหลาย ในการพัฒนาบุคคลากร อาทิเช่น การฝึกอบรม ในองค์กร Corperate Training ด้วยประสบการณ์ การเป็นวิทยากรมา 10 ปีของผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรม Beyond Training ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ได้พบว่าหนึ่งในปัญหาที่สำคัญ และพบได้บ่อยในองค์กร คือ เรื่องของการสื่อสารภาย ในองค์กร ทำให้การทำงาน ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น รวมถึงปัญหาในการทำงานร่วมกัน (Conflict) และพัฒนาหลักสูตร ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับพนักงาน เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาวิธีคิดสื่อสารได้อย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) สื่อสารแล้วเข้าใจง่าย (Easy to understand) ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) และ การสื่อสารในที่ชุมชน (Public Communication) นอกจากนี้ ในยุคนี้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พนักงานบริษัทจะปรับตัวอย่างไร ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ในยุค 2018 เราจึงสร้าง Signature Program ที่ชื่อว่า Changing for Growth ปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และ นี่คือบริการของบริษัทเรา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Beyondtraining Co.,Ltd
บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จํากัด (สำนักงานใหญ่) 768 ถนนเจริญรัถ
แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: https://www.beyondtraining.in.th/