บริษัท ในเครือ N-Group มีกิจการหลายด้านหลากหลาย โดยมี NADZ|NGIN|VAALUU|SOFTZILLA|SAN SANG SUK Nadz บริษัทขายเกมอันดับ1ในประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา "ทีมงานคนรุ่นใหม่ไฟแรง คิดดี ช่างเจรจา และรักในงานบริการ" Website : https://www.nadzproject.com/ เปิดรับสมัครพนักงานขายหน้าร้านหลายตำแหน่ง
สวัสดิการ
- โบนัสพนักงาน บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายโบนัส พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นหลักควบคู่กับสถิติการปฏิบัติงานของพนักงาน - ประกันสังคม พนักงานที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใช่เกิดจากการทำงาน สามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ทดแทนได้ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ใน พรบ. ประกันสังคม - ค่าเดินทาง เมื่อทำงานนอกสถานที่ - การปรับค่าจ้าง-เงินเดือนพนักงานประจำปี บริษัทจะพิจารณาปรับค่าจ้าง-เงินเดือนพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากสถิติการปฏิบัติงานผลงานของพนักงาน และผลการประกอบการของบริษัทฯ ควบคู่กันไป - ส่วนลดในการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สวัสดิการด้านกีฬาให้พนักงาน บริษัทฯ สนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่พนักงาน เช่น กีฬาฟุตบอล หรือ แบตมินตั้น - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี บริษัทฯ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี หลังจากที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี ได้รับพักร้อน 6 วัน เมื่อมีอายุงานครบ 2 ปี ได้รับพักร้อน 7 วัน เมื่อมีอายุงานครบ 3 ปี ได้รับพักร้อน 8 วัน เมื่อมีอายุงานครบ 4 ปี ได้รับพักร้อน 9 วัน เมื่อมีอายุงานครบ 5 ปีขึ้นไป ได้รับพักร้อน 10 วัน
ติดต่อ
บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด
27 ซอยพัฒนสิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: https://www.ngin.co.th
วิธีการเดินทาง
ลงสถานีช่องนนทรี ต่อรถ BRT ลงสถานีเทคนิคกรุงเทพ ตรงข้ามแมคโครสาทร มีป้ายรถเมล์ เดินจากป้ายรถเมล์ 50เมตร อาคารรูปเรือ ดำ ๆ 3 ชั้น
ใช้งานแผนที่