ดำเนินกิจการรับเหมา ไฟฟ้าควบคุมไฟฟ้ากำลัง งานท่อ งานระบายอากาศ งานปรับอากาศ งานก่อสร้าง ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งเพื่อขยายกิจการ
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเบี้ยกันดาร - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัทฯ - กองทุนประกันสังคม - เครื่องแบบพนักงาน - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - สิทธิสวัสดิการลาต่างๆ - มีรถยนต์บริษัทให้ใช้สำหรับออกไปปฎิบัติงานนอกสถานที่
ติดต่อ
บริษัท บราเทอร์ คอน จำกัด
สาขาศรีราชา เลขที่ 460/1 หมู่ 2
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์: https://www.brother-con.com