บริษัท ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้า จำหน่าย ออกแบบ ให้คำแนะนำ ติดตั้ง อุปกรณ์ และระบบโซลาเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนต่างๆ ครบวงจร เช่น ระบบออนกริด (ON-GRID) ลดค่าไฟฟ้า หรือขายไฟคืนการไฟฟ้า ระบบออฟกริด (OFF-GRID) สำหรับการติดตั้งให้มีไฟฟ้าใช้งานในบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือต้องการแยกระบบจากไฟฟ้าปกติ ระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มบาดาล ปั๊มหอยโข่ง ระบบโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน ระบบไฟถนนโซล่าเซลล์ กังหันน้ำเติมอากาศระบบโซล่าเซลล์ กังหันลม ให้แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไป ภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ประชาชน บริษัท ห้าง ร้าน สำนักงาน โรงงาน ทั่วประเทศ โดยบริษัทต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท ในตำแหน่ง พนักงานขาย (Sale / Sale and Service) พนักงานธุรการ (Administrator) ช่างเทคนิค (Technician Service) ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด เบี้ยขยัน โบนัส อุปกรณ์การทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ
ติดต่อ
บริษัท ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี จำกัด
89/1 ถนนรัชดา-รามอินทรา
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ รถส่วนตัว
ใช้งานแผนที่