บริษัท พระนคร อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พระนคร อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
70 หมู่ 5 ถนนติวานนท์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000