ดำเนินธุรกิจด้านบริการให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพ จดทะเบียนที่ปรึกษา AAA ลำดับที่ 2919 โดยมีงานบริการด้านต่างๆที่ครอบคลุมความต้องการในปัจจุบันได้แก่
- บริการคำปรึกษาระบบคุณภาพ TS16949 ISO14000 ISO18000 ISO9000 ISO17025 BRC HACCP GMP
- บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (IN-HOUSE TRAINING)
- บริการขออนุญาตต่างๆกับหน่วยงานราชการเช่น ใบ รง.2 ใบ รง.4 ใบ อ.2 ใบ อ.17 ใบ สบ.5
รวมถึงบริการด้านออกแบบโรงงานให้ถูกต้องตามหลักการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาด
โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักทั้ง นักศึกษา, อาจารย์ รวมทั้งผู้ประกอบการ จึงเป็นที่ไว้วางใจในการรับงานโครงการจากภาครัฐหลายหน่วยงานเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันอาหารเป็นต้น
เรามาจากสิ่งที่เชื่อ "ระบบงานที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทุกอย่างได้" "Quality System Improve Everything"
***ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (วันเสาร์ เว้น เสาร์ )
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
  • ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่งงาน)
  • ทุนในการฝึกอบรมประจำปี 10,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา 10,000 บาท
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน 0.5 - 2 เดือน ฯลฯ
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
21/20 ถนนมาเจริญ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์: 088-255-1763
เว็บไซต์: www.qcompact.com
Line ID: hrqcom
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 80
ใช้งานแผนที่