บริษัท พี.เอ็น.พาวเวอร์ไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงานและอื่นๆ รับเหมาก่อสร้างโรงานและอื่นๆ งานปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตทางหลวง
สวัสดิการ
ค่าน้ำมัน ค่าบ้าน ค่าตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอ็น.พาวเวอร์ไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
8/5 หมู่ 12
ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000