JobThai
บริษัท ไทย เจอี เทคโนโลยี จำกัด
เป็นบริษัท สัญชาติ จีน-ไต้หวัน ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิล และสายไฟเบอร์ออฟติก ส่งขายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็น ประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ไทย เจอี เทคโนโลยี ได้จดทุนทะเบียน 350,000,000 บาท ปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินขยายกิจการ ดังนั้น บริษัทจึงต้องการบุคคลากรจำนวนมากเข้าร่วมทำงานและร่วมกันพัฒนาสินค้าเติบโตไปพร้อมกัน
สวัสดิการ
1.ค่าอาหาร 1,500 บาท/เดือน 2.ค่าเช่าบ้าน 1,500 บาท/เดือน 3.ค่าเดินทาง 2,000 บาท/เดือน 4.เบี้ยขยัน 800 , 1,500 , 2,000 5.ตรวจสุขภาพประจำปี 6.ของขวัญประจำวันเกิด 7.ประกันสังคม 8.ปรับเงินเดือนประจำปี 9.เสื้่อยูนิฟอร์มบริษัทฯ 10.เบี้ยขยันประจำปี 6,000 บาท/ปี 11.โบนัสตามผลประกอบการบริษัทฯ
ติดต่อ
บริษัท ไทย เจอี เทคโนโลยี จำกัด
500/165 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
วิธีการเดินทาง
ไทย เจอี เทคโนโลยี เป็นบริษัทเปิดใหม่อยู่ตรงข้ามกับบริษัท Sutai Thailand นิคมเหมราชใหม่ ข้างๆบริษัท Bosch