บริษัท นาคละออ (กรุ๊ป) จำกัด
บริษัท นาคละออ (กรุ๊ป) จำกัดประกอบธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจซื้อขายทุกประเภท มีแผนที่จะขยายบริษัทไปทั้งในและนอกประเทศ จึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ ชอบความท้าทาย มีไอเดียใหม่ ๆ เสมอและพร้อมเติบโตไปกับเรา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาคละออ (กรุ๊ป) จำกัด
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่