บริษัท พีวีเอส เดคคอเรชั่น จำกัด
ประกอบกิจการด้านการปรับปรุง ซ่อมแซม และตกแต่งทั้งภายใน และภายนอก
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. โอที 3. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีวีเอส เดคคอเรชั่น จำกัด
7/16 หมู่ 5
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140