บริษัท พีเค เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
เป็นที่ปรึกษาเรื่องการตลาด ให้กับสินค้าแบรนด์ต่างๆ เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 9.00 - 17.00 น.
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเค เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
15/453 หมู่ที่ 10
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270