บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าน้ำมันปาล์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 41/9 หมู่ที่ 1
ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130