บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด
พรีเมียร์ โฮม สหคลีนิค (ประชาอุทิศ ทุ่งครุ) ให้บริการ - ตรวจทั่วไป - กายภาพบำบัด - ออฟฟิศ ซินโดรม - นวดเปิดท่อน้ำนม เป็นต้น
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม - เสื้อพนักงาน - OT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด
61/228 ซอยทวีมิตร 9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.premierehomehealthcare.co.th