บริษัท ออมไทย จำกัด ประกอบธุรกิจ ค้าส่งและค้าปลีก จัดจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งสินค้าจากชุมชนและสหกรณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและอินทรีย์ รวมถึงสินค้านวัตกรรมของประเทศไทยที่มีคุณภาพไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างภาคผลิตและผู้บริโภค ด้วยระบบโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้สินค้าไทยก้าวสู่ระดับสากล โดยเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ กำลังมองหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
สวัสดิการ
  • - ค่าคอมมิชชั่น
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - สินค้าราคาพนักงาน
  • - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
60/1 อาคารมนริริน ชั้น 3 ห้องบี 301 ซอยพหลโยธิน 8
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 088-003-9199
แฟกซ์: 02-616-6200