บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มธุรกิจค้าข้าวสารและพืชผลทางการเกษตรดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าการเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศรวมทั้งให้เช่าคลังสินค้าเพื่อเป็นที่พักสินค้าขณะรอ การส่งออก ต่อมาได้ขยายธุรกิจทางด้านการรับประกันอัคคีภัยจึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้่ชื่อ "บริษัท สหมงคลประกันภัย และคลังสินค้า จำกัด" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาในปี 2510 บริษัทได้หันมาเน้นการดำเนินธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียว โดยทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด THE UNION PROSPERS INSURANCECO,.LTD.
การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทประสบความสำเร็จมาโดยตลอดและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา จวบจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้ามาเป็นระยะเวลา 62 ปี ครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 โดยใช้ชื่อ "บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)" THE UNION PROSPERS INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ภายใต้การบริหารงานอย่างโปร่งใสและนโยบายการให้บริการด้วยความซื่อตรงเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคง มีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดตลอดไป
สวัสดิการ
 • - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ อาทิ คลอดบุตร, เสียชีวิต, แต่งงาน
 • - ประกันสังคม
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - ค่าทันตกรรม
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
 • - งานสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี
 • - วันทำงานปกติ 5 วันต่อสัปดาห์
ติดต่อ
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
48/11 ซอยรุ่งเรือง(รัชดาฯ 20) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02-687-7777 ต่อ 1302,1303 , 085-155-4389
วิธีการเดินทาง
 • - นั่งรถ MRT สุทธิสาร ประตู 2 (โครงการปรีชาคอมเพล็กซ์)
 • - รถประจำทาง 73, 73ก, 136, 137, 157, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529
ใช้งานแผนที่