Phoenix Global (Thailand) Co., Ltd.
ส่งออกและนำเข้าสินค้านายหน้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Phoenix Global (Thailand) Co., Ltd.
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้นที่ 18 ยูนิต บีซี ถนนปั้น
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500