บริษัท พีเอ็มพี โปรเฟสชั่นนอล จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับปั๊มน้ำมัน
สวัสดิการ
-เงินชดเชย -ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ็มพี โปรเฟสชั่นนอล จำกัด
419/1 ถนนบรรพปราการ
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
ใช้งานแผนที่