Phangan Development (Thailand) Co., Ltd.
ดำเนินกิจการจัดการ จัดสรร ดูแล ที่ัพักอาศัย ที่ดิน โครงการต่างๆ และดำเนินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกปรเภท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Phangan Development (Thailand) Co., Ltd.
124/14 หมู่ที่ 1
ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280