บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด (“GENCI”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (“Spun pile”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“GEL”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว และพื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน พื้นกึ่งสำเร็จรูปอัลฟ่าทรัส และปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว กับ Nippon Concrete Industries Limited (“NC”) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ประกอบธุรกิจผลิตเสาเข็มและ Spun pile มายาวนานในประเทศญี่ปุ่น โดย NC เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในธุรกิจนี้ ด้วยการร่วมทุนกับ NC ในครั้งนี้ ส่งให้ผล GENCI ได้รับประโยชน์ในแง่ของการได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในด้านการผลิต Spun Pile
สวัสดิการ
  • 1. กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. ชุดฟอร์มพนักงาน
  • 4. ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,ค่าทันตกรรม
  • 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 6. เงินรางวัลอายุการทำงานนาน
  • 7. โบนัส ( ตามผลประกอบการ )
3 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
Payroll Officer (เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน)
pinlocation
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
วิศวกรไฟฟ้า ( ซ่อมบำรุง )
pinlocation
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
salary icon
ไม่ระบุ
3. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
Sales Engineer
pinlocation
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าสึกหรอก+ค่าน้ำมัน และค่าอื่นๆ
ติดต่อ
99/9 หมู่ 4
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์: 065-518-5677
เว็บไซต์: www.genci.co.th