Pcs Quality
ประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและรับติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครน พร้อมเดินสายไฟฟ้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pcs Quality
เลขที่ 56/144 หมู่ที่ 4
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540