บริษัทส่งออกเครื่องประดับชั้นนำ ได้รับการส่งเสริม จาก B O I ประกอบกิจการมากกว่า 35 ปี ส่งออกเครื่องประดับทำด้วยอัญมณีเพชรพลอยแท้ มีพนักงานมากกว่า 100 คน ผลิตเครื่องประดับครบวงจร ตั้งแต่งานหล่อ จนเป็นงานสำเร็จ บริหารงาน และถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ
สวัสดิการ
 • - อาหารกลางวันฟรี
 • - อาหารเย็นฟรี (กรณีมีการทำงานล่วงเวลา
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - ประกันชีวิต
 • - ตรวจสุขภาพฟรี
 • - เงินช่วยเหลืองานแต่ง งานศพ เงินกู้ไร้ดอกเบี้ย อื่นๆ
 • - วันหยุดนักขัตฤกษ 16 วัน
 • - ทำงานครบ 10 ปี เกษียณอายุ จ่าย 10 เดือน
 • - ทำงานครบ 20 ปี เกษียณอายุ จ่าย 400 วัน
 • - ที่จอดรถ
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
1 ซอยประดิษฐ์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-233-0369
แฟกซ์: 02-235-1438
เว็บไซต์: www.facebook.com/geodis.merlin.75
วิธีการเดินทาง
- รถเมล์ , - รถไฟฟ้า เข้าได้ทั้งถนน สีลม และสุรวงศ์
ใช้งานแผนที่