เป็นโรงพิมพ์ผู้ผลิตงานกล่องกระดาษ บรรจุภัณฑ์ออฟเซ็ต
ติดต่อ
บริษัท ปากน้ำออฟเซ็ท (1992) จำกัด
7/333 หมู่ที่7 ถนนศรีนครินทร์
ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 083-264-5255, 02-389-2421-3 ต่อ 228
แฟกซ์: 02-388-0481