บริษัท Revolution IT and Marketing จำกัด ให้บริการการทำการตลาดออนไลน์ครบวงจรและไอทีโซลูชั่น เช่น บริการ Social Media Marketing, สื่อ Online ต่างๆ, Web site, Mobile application, Interactive screen โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเช่น Social network, Mobile marketing technology, Location base service ให้บริการแก่องค์กรเอกชนทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ บริษัทมีพันธมิตรในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจ Marketing agency, ธุรกิจ IT development, ธุรกิจสื่อ Online บรรยากาศการทำงานแบบอบอุ่นและเป็นกันเอง รูปแบบองค์กรขนาดเล็ก มีอิสระทางความคิดและทำงานเชิงสร้างสรรค์ หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเทคนิค ด้าน Managing และด้านอื่น ๆ การเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาทักษะที่มากกว่าขอบเขตของตำแหน่งของตนเอง
สวัสดิการ
1. ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ 09:00 - 18:00 2. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) 3. ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลประกอบการของบริษัท) 4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลประกอบการของบริษัท) 5. ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน) 6. ค่าเดินทาง (เบิกได้ทุกตำแหน่งงาน) 7. กิจกรรมนอกสถานที่ประจำปี (Outing) 8. กิจกรรมนอกสถานที่พิเศษ ในโอกาสต่าง 9. วันหยุดตามประเพณี ปีละ 14 วัน 10. วันหยุดพักร้อนประจำปี (เพิ่มวันขึ้นตามอายุงาน) 11. วันหยุดพิเศษวันเกิด 12. วันลากิจ ลาป่วย และลาอื่น ๆ ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท 13. ตรวจสุขภาพประจำปี 14. สวัสดิการอื่น ๆ เช่น ฉีดวัคซีนประจำปี 15. ประกันสังคม (เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Revolution IT & Marketing Co.,Ltd.
290/42 ซอยลาดพร้าว84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.revoitmarketing.com
ใช้งานแผนที่