บริษัท ภูริ เอสเตท จำกัด
ดำเนินการธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แบรนด์ “ ภูริ ” เราต้องการทีมงานที่มีคุณภาพมุ่งมั่นในการทำงาน กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์พร้อมเปลี่ยนแปลง เพื่อเติบโตและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ฯ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • ‐ กองทุนเงินทดแทน
 • ‐ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ‐ ค่าประจําโครงการ (เฉพาะบางตําแหน่ง) (Site Allowance)
 • ‐ ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตําแหน่ง)
 • ‐ ค่านํ้ามัน (เฉพาะบางตําแหน่ง)
 • ‐ รถยนต์ประจําตําแหน่ง (เฉพาะบางตําแหน่ง)
 • ‐ เครื่องแบบพนักงาน
 • ‐ กิจกรรมท่องเที่ยวประจําปี
 • ‐ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี
 • ‐ ตรวจสุขภาพประจําปี
 • ‐ ปรับเงินเดือนประจําปี
 • - เงินโบนัสตามผลงาน
 • ‐ ส่วนลดสวัสดิการซื้อสินค้า ของบริษัทฯ
 • - เงินแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรส
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือครอบครัวเสียชีวิต
 • - เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
 • ‐ วันหยุดประจําปี ( 13 – 15 วัน )
 • ‐ วันหยุดพักผ่อนประจําปี (6 – 15 วัน)
 • ‐ สํานักงานใหญ่ ทํางาน 5 วัน
 • ‐ โครงการและโรงงาน ทํางาน 6 วัน
ติดต่อ
บริษัท ภูริ เอสเตท จำกัด
102/1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์: 02-521-1788
เว็บไซต์: www.puri.co.th
วิธีการเดินทาง
 • •รถประจำทางสาย 29ก,59,95ก,150,356
 • •รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.59 , ปอ.513 , ปอ.356 , ปอ.554 , ปอ.524
 • •รถตู้ปรับอากาศ :สาย มีนบุรี - ปากเกร็ด,เดอะมอลล์บางกะปิ - นนทบุรี,จตุจักร-รามอินทรา
ใช้งานแผนที่