ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอยและอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
ติดต่อ
บริษัท กานต์ จิวเวลรี่ จำกัด
เลขที่ 38 อาคาร A24 ชั้นที่ 3 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ใช้งานแผนที่