เปิดทำธุรกิจขายฮาร์ดแวร์วัสดุก่อสร้างมาเกือบ10ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ก.เก้ามงคล จำกัด
49/121-122 หมู่บ้านสุนทรอุตสาหกรรม ถนนบางบอน 3
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160