ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดิน อาคาร บ้านเรือนเพื่อขาย
สวัสดิการ
1. เงินเดือนประจำ 2. ประกันสังคม 3. กองทุนประกันสังคม 4. พักร้อนตามอายุงาน 5. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 19 วันทำการตามปฏิทิน 6. วันลากิจประจำปี 7 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 7. โบนัส 8. ปรับประจำปี 19. สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5
ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
ใช้งานแผนที่