บริษัท เนเจอร์ไอเดีย จำกัด ดำเนินธุรกิจการดูแลและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ภายใต้ชื่อแบรนด์ La Vita ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการขยายงานของบริษัทฯ จึงเปิดรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความมั่นใจและตั้งใจ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้า สมัครเข้าร่วมงาน บริษัท เนเจอร์ไอเดีย จำกัด
สวัสดิการ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันอุบัติเหตุ -ตรวจสุขภาพประจำปี -เสื้อฟอร์มพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนเจอร์ไอเดีย จำกัด
1194 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.lavitathailand.com