รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
ส่งเสริมวิชาการทางรังสีวิทยาให้ก้าวหน้า ส่งเสริมการวิจัยทางรังสีวิทยา ช่วยเหลือและแนะนำประชาชนและองค์การต่างๆในกรณียกิจที่เกี่ยวกับรังสีวิทยาเผยแพร่และโฆษณาความรู้ที่เกี่ยวกับรังสีวิทยา
สวัสดิการ
  • - โบนัส
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.radiologythailand.org
วิธีการเดินทาง
  • - MRTเพชรบุรี
  • - Airport link รามคำแหง
  • - รถเมล์ 58, 60, 72, 93, 99, 113 และปอ.พ.10 ลงซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47 โรงพยาบาลกรุงเทพ)
ใช้งานแผนที่