เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 9 แห่งทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
สวัสดิการ
* โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) * ประกันสุขภาพ * ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ * ตรวจสุขภาพประจำปี * กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-12 วัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ใช้งานแผนที่