บริษัท นครเทพ คอนสตรัคชั่น จำกัด หรือ “นครเทพ” จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน ห้าล้านบาท นำโดยวิศวกร ซึ่งมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม คือ นายประสาร ผิวผาง ซึ่งดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นแนวโน้มการเจริญเติบโต ของความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเภทของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีทั้งงานทางด้านภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง ห้องเย็น เก็บสินค้า อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย สถานนีตำรวจ มีทั้งอาคารแนวราบ และอาคารสูง ซึ่งครอบคลุมถึง งานวิศวกรรมโยธา งานระบบวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงาน โดยการก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา และได้คุณภาพสูง การให้บริการ “นครเทพ” ประกอบด้วยทีมงานที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง และบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในด้านที่ปรึกษางานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ วิศวกรโยธาสถาปนิก มันฑนากร วิศวกรไฟฟ้า สุขาภิบาล และควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การออกแบบมากกว่า 30 โครงการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 3.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 4.การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครเทพ คอนสตรัคชั่น จำกัด
37/89 หมู่15
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่