บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทคือการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่ว เมล็ดงา ลูกเดือย ข้าว และอื่นๆ อีกมากมาย ทางบริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไปยังผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายและส่งออกอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน มาเลเซีย จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียเป็นต้น นอกจากนั้น ทางบริษัทยังประกอบธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มอีกด้วย
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เบี้ยขยัน -โบนัส
ติดต่อ
บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1150-1158
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 13230
เว็บไซต์: http://www.nanapanagri.com/th/
ใช้งานแผนที่