เรามุ่งพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระดับอาเซียนและนานาชาติ
โรงเรียนเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน English Program
Hezhou University
ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศจีนคือหนึ่งในมหาอำนาจของโลกและภาษาอังกฤษก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น โรงเรียนยุวทูตศึกษา อุบลราชธานี เปิดโอกาสให้นักเรียนของเรามีตัวเลือกทางการศึกษามากขึ้น โรงเรียนยุวทูตศึกษา อุบลราชธานี ได้เซ็น MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยอินเตอร์ประเทศจีน Hezhou University มอบทุนการศึกษา 100% เต็มจำนวนให้กับนักเรียนโรงเรียนยุวทูตศึกษา อุบลราชธานี "ทุกคน" !! และโควต้ากว่า 39 สาขาวิชา ทั้งภาคอินเตอร์และภาคภาษาจีนไม่จำกัดจำนวนให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจทุกคน! ที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียนยุวทูตศึกษาอุบลราชธานีเท่านั้น
Frisby College, UK
อีกหนึ่งตัวเลือกในการต่อการยอดการศึกษาในระดับสากล มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR สหภาพยุโรปโรงเรียนยุวทูตศึกษา อุบลราชธานี และ Frisby, College ประเทศอังกฤษ ได้ร่วมมือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และพัฒนาบุคคลกรโดยการ training เทคนิคการถ่ายทอดภาษาสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล TEFL (Teaching English as a Foreign Language, language instruction for non-native speakers.) ซึ่ง Frisby College มีพันธมิตรจากหลากหลายประเทศทั่วโลก โรงเรียนยุวทูตศึกษา อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกับ Frisby College ประเทศอังกฤษ
Coaching
พิชิตจุดอ่อน...ต่อยอดจุดแข็งด้วยกระบวนการ Coaching จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความเป็นผู้นำและพัฒนาศักยภาพ EQ โรงเรียนยุวทูตศึกษา อุบลราชธานี ให้ความสำคัญของกระบวนการคิด โรงเรียนยุวทูตศึกษา อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้นำกระบวนการ Coaching นี้เข้ามาพัฒนาใช้ในระบบการศึกษาเมื่อต้นปี 2016 ตั้งแต่นักเรียน ระดับผู้บริหาร จนถึงบุคลากร ทุกคน เรา..เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การกล้าตัดสินใจ และการอยู่ร่วมกับสังคม โดยผลักดันศักยภาพเหล่านี้ผ่านประสบการณ์แห่งการลงมือทำ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อุบลฯ
438 หมู่ 15
ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เว็บไซต์: www.yes2school.com
ใช้งานแผนที่