P.Maintennace and Engineering Co.,Ltd.
บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับประกอบกิจการติดตั้งโครงสร้างท่ออุตสาหกรรมประกอบกิจการซ่อมบำรุงรักษางานระบบอุตสาหกรรมและสุขาภิบาลทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P.Maintennace and Engineering Co.,Ltd.
90/178 หมู่ที่ 4
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150