บริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด
ต้องการรับสมัคร คนไทย ช-ญ อายุไม่เกิน 35 ปี ที่สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี สามารถทำงานที่จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดชุมพร ได้
สวัสดิการ
  • บ้านพัก พร้อม อาหาร 3 มื้อ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด
6 หมู่ 6
ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120