บริษัท นนทยศ จำกัด
บริษัท นนทยศ จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2552 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในขณะนี้บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคคลากรเพื่อการเติบโตไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความต้องการเปิดรับสมัครบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายงานให้กับทางบริษัทต่อไป
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.กองทุนเงินทดแทน 3.วันหยุดประจำปีตามประกาศบริษัท 4.เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆตามข้อตกลงบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นนทยศ จำกัด
เลขที่ 1 ซอยรามอินทรา 23 แยก 20
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ใช้งานแผนที่