JobThai
บริษัท เอสพีมาร์เกตติ้ง ซัพพลาย จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปี 2542 จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ก่อตั้ง คุณไสว พลขันธ์และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการ เริ่มธุรกิจเมื่อปี 2543 จากการผลิตเนื้อปลาบีบและซูริมิจากปลาชนิดต่างๆเพื่อส่งขายในประเทศ ต่อมาบริษัทฯได้มีการลงทุนและพัฒนาสายการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเนื้อปลาบีบ และซูริมิ เช่น ลูกชิ้นปลา,เต้าหู้ปลา,จ๊อและลูกชิ้นปลาระเบิด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์ม - งานเลี้ยงประจำปี - วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย - ประกันอุบัติเหตุ - เงินกู้ยืม - โอที - เบี้ยขยัน - โบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท เอสพีมาร์เกตติ้ง ซัพพลาย จำกัด
89/99 หมู่ 2
ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000