ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพร แอร์เซอร์วิส
บริษัทฯ ดำเนินการมาประมาณ 15 ปีซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการติดตั้งแอร์และระบบความเย็นต่างๆ รับงานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงและระบบไฟฟ้า
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • แบบฟอร์มพนักงาน
  • ที่พัก
  • โบนัสและปรับเงินเดือน (ตามผลประกอบการ)
  • เงินพิเศษ/เดือน (ตามผลงาน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพร แอร์เซอร์วิส
99/2 ม.4
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วิธีการเดินทาง
  • รถตู้,รถ2แถวหน้าม.มหิดลประตู 4 เข้ามาหมู่บ้านพฤกษา 4 บริษัทฯจะถึงก่อนทางเข้าหมู่บ้าน ทางด้านขาวมือ
ใช้งานแผนที่