บริษัท พีเคที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
ประกอบธุรกิจไฟฟ้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเคที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
เลขที่ 19/2 ถนน กาญจนาภิเษก
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150