บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปและสกัดโลหะทุกชนิด
สวัสดิการ
  • - ค่าอาหาร
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - อื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด
เลขที่ 700/157 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ใช้งานแผนที่
event langing page