ทำผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนท่อเหล็ก ตัวยึด และอะไหล่ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างแผงพลังงานอาทิตย์
บริษัท ไท่ฮั้ว นิว เอ็นเนอร์ยี(ไทยแลนด์) จำกัด
99/9 หมู่6
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180