บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส เลเบอร์ จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการจัดทำเอกสารเพื่อการพิสูจน์สัญชาติ จัดทำเอกสารเพื่อขอใบอนุณาตทำงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส เลเบอร์ จำกัด
88/1 หมู่ที่ 3
ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110