บริษัท พี พี เอ็น พร้อมพัฒนา 88 จำกัด
บริการรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
-ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ -ชุดฟรอ์ม -เงินช่วยค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ โอที เบี้ยเลี้ยง -โบนัสประจาปี -ถ้ามีใบ กว มีค่าวิชาชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี พี เอ็น พร้อมพัฒนา 88 จำกัด
เลขที่ 122 หมู่ที่ 7
ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
วิธีการเดินทาง
รถส่วนตัว