บริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้านการออกแบบและติดตั้ง ระบบพลังงานหมุนเวียน อีกทั้งเป็นผู้ให้บริการปรึกษาด้านการลงทุนและจัดหาแหล่งเงินทุน ในการจัดหาพลังงานหมุนเวียนทางเลือกที่มีความยั่งยืนสำหรับกลุ่มลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐฯ และ เอกชน​
“กรีนเนอร์ยี่” เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัทดิจิตอล โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบโทรคมนาคมชั้นนำที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี บริษัทและบริษัท คอนฟิแดนท์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษามีที่ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้องค์กรของเราสามารถให้บริการ เกี่ยวกับการจัดหาพลังงานหมุนเวียนทางเลือก ได้อย่างครบวงจร​
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินโบนัสตามผลงาน , โบนัสประจำปี
  • - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน กรณีออก ตจว. มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้
  • - ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามข้อตกลงของบริษัท
  • - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • - ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
  • - ทุนการศึกษา เงินกู้พนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 252/98 (D) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ตึกบี ชั้นที่19 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.greenergythailand.com/
วิธีการเดินทาง
  • รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี สุทธิสาร ทาง 3 เดิน 250 เมตรถึงตึก เมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 19
ใช้งานแผนที่